THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 46
Số lượt truy cập: 5945462
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 112 KH tap huan chuyen mon cap THCS
CV_172_thoi_gian_ap_dung_muc_thu_hoc_phi_theo_ND_40.pdf
CV_73_to_chuc_don_tet_nguyen_dan__2019 (1)
TB_168_treo_co_Quoc_ky_va_nghi_tet_nguyen_dan_2019.pdf
CV_71_to_chuc_phat_dong_phong_trao_chong_rac_thai_nhua
CV_61_YS_CV_trien_khai_cuoc_thi_Giao_thong_hoc_duong.rar
CV_32_HD_on_tap_chuan_bi_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT (1).rar
NQ_40_quy_dinh_mot_so_loai_phi_le_phi_tren_dia_ban_tinh
NQ_48_cua_HDND_tinh_quy_dinh_khoang_cah_va_dia_ban_HS_kg_the_di_den_va_tro_ve_trong_ngay.. (1)
TT 58 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9(1).pdf
CV_2625_HD_de_thi_thuyen_sinh_vao_lop_10_THPT.pdf
CV 1177 HD ke hoach kiem tra HKI
CV_32_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_UPU_lan_thu_48
CV_1126_YS_CV_2383_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_kien_thuc_ve_dinh_duong_gui_TH_THCS
CV_1058_trien_khai_thuc_hien_KH_2181cua_SGD (1)
CV_1057_trien_khai_thuc_hien_KH_2180_cua_SGD
CV_1047_HD_nhiem_vu_cua_cac_HDCM_cap_THCS_nam_hoc_2018_-_2019 (1)
CV_1084_HD_xay_dung_chi_tieu_chat_lượng_day_va_hoc_cap_THCS
CV_1083_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_1060_HD_thuc_hien_mot_so_hoat_dong_chuyen_mon_cap_THCS (1).doc
CV_943_viet_bai_cho_tap_san_chao_mung_ngay_20.11
CV_938_YS_HD_cuoc_thi_tim_hieu_ve_bien_gioi_va_bo_doi_bien_phong
CV_937_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_chinh_tri_va_cong_tac_hoc_sinh_nam_học_2018-2019
TT_22_HD_cong_tac_thi_đua_khen_huong_nganh_GD
THÔNG TƯ SỐ 20/2018/TT-BGDĐT 22/8/2018 CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV CƠ SỞ GDPT
CV_913_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_20_ban_hanh_quy_dinh__chuan_GV.pdf
CV_895_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_18-19
QD_882_cong_nhan_va_cap_giay_chung_nhan_ket_qua_BD_TX_CBQL_GV (2).pdf
CV_889_HD_to_chuc_Hoi_thi_KHKT_nam_hoc_2018_-_2019 (1)[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Đông Principal 
Nguyễn Thị Hoài Thu - QTM 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn