DANH MỤC CHÍNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 37
  Số lượt truy cập: 6990464
  QUANG CÁO
  Tên tài liệu Download
  CV_883_Huong_dan_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2019-2020_signed_signed.rar
  CV_882_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2019-2020_signed_signed.rar
  CV_454_phat_dong_huong_ung_cuoc_thi_nhung_ky_niem_sau_sac_ve_thay_co_nam_2019
  CV_829_lich_trinh_hoat_dong_nam_hoc_2019-2020_signed_signed
  KH_2145_to_chuc_cac_hd_ky_niem_30_nam_ngay_hoi_quoc_phong_toan_dan
  KH_838_huong_ung_ngay_toan_dan_PC_va_CC_nam_2019(vtgddtlt)(30.09.2019_10h22p43)_signed_signed
  CV_2095_trien_khai_thuc_hien_KH_chong_rac_thai_nhua
  CV_822_long_ghep_tuyen_truyen_ve_mua_lu_va_thien_tai_signed_signed.pdf
  CV_791_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS_signed_signed
  CV_787_trien_khai_thuc_hien_CT_05_cua_Bo_CA_signed_signed
  CV_745_gioi_thieu_va_dang_ky_mua_sach_tap_Van_nghe_Le_Thuy_signed_signed.pdf
  CV_742_mua_tai_lieu_giao_duc_dia_phuong_signed_signed
  KH_733_truyen_thong_phong_tranh_tai_nan_bom_min_signed_signed.rar
  CV_723_YS_CV_3547_tham_gia_lien_hoan_phim_toan_quoc_ve_ATGT_nam_2019
  QD__2473_phe_duyet_bo_so_tay_HD_XD_PT_moi_truong_hoc_va_su_dung_ngoai_ngu.pdf
  TB_1923_treo_Quoc_ky_dip_le_quoc_khanh_02.9.pdf
  CT_11__thuc_hien_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2019-2020.pdf
  KH_397_nang_cao_nang_luc_ung_xu_su_pham_dao_duc_nha_giao (1).pdf
  CV 686 huong dan mot so cong viec dau nam hoc cap THCS
  QD_4240_ban_hanh_quy_che_dieu_dong_thuyen_chuyen_tiep_nhan_vien_chuc.pdf
  CV_685_huong_ung_ngay_toan_dan_thu_gom_rac_thai
  NQ_53_quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_doi_voi_mot_so_co_so_giao_duc_dao_tao_tren_dia_ban
  KH_62_to_chuc_ngay_hoi_Giot_hong_tinh_nguyen_dot_2.pdf
  Loi_keu_goi_cua_BCD_van_dong_hien_mau_tinh_nguyen  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Hoàng Tấn Đông Principal 
  Nguyễn Thị Hoài Thu - QTM 
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn