THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 107
Số lượt truy cập: 5148073
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_340_thuc_hien_cong_tac_BDTX_cuoi_nam_năm_hoc_2017_-_2018_cap_THCS.rar
CV 339 YS CV 860 HD to chuc hoat dong ky niem 72 Ngay phong chng thien tai
636615442125565003_TB_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT_Le_Thuy
CV_HD_xet_tang_ky_neim_chuong_vi_su_nghiep_cong_doan
CV_788_HD_noi_dung_hinh_thuc_va_cau_truc_TS_lop_10_THPT_chuyen
CV_696quy_doi_chung_chi_ngoai_ngu
CV_263_YS_CV_650_day_manh_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_trong_truong_hoc
CV_262_YS_CV_649_tuyen_truyen_va_xu_ly_vipham_quy_dinh_ve_nong_do_con
Thu_keu_goi_ung_ho_quy_hoc_bong_Thap_sang_uoc_mo_thieu_nhi_Le_Thuy (1)
CV_275_thong_bao_ket_qua_hoc_sinh_gioi_lop_6-7
CV_268_trien_khai_xet_chon_ho_GV_co_hoan_canh_kho_khan
CV_713_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT_chuyen_VNG
CV_710_huong_dan_tuyen_sinh_nam_hoc_2018-2019
TT_03_quy_dinh_ve_giao_duc_hoa_nhap_dv_nguoi_KT.pdf
Quy_che_phoi_hop_cong_tac_giua_Phong_Giao_duc_va_LDLD
Quy_dinh_huy_dong_quan_ly_su_dung_Quy_tinh_nghia_va_VSVX.pdf
QD_thanh_lap_Ban_van_dong_va_quan_ly_Quy_tinh_nghia_va_VSVX
CV_182_YS_CV_412_to_chuc_huong_ung_ngay_Khi_tuong_the_gioi (1)
KH_127_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL
CV_152_thuc_hien_quy_dinh_doi_mu_bao_hiem (1).rar
CV_529_xet_chon_giai_thuong_Nguyen_Duc_Canh_lan_thu_III
QD_ban_hanh_chuong_trinh_phong_chong_bao_luc_hoc_duong
CB_265_to_chuc_tet_trong_cay_va_trong_rung_nam_2018
CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
KH_99_trien_khai_cong_tac_giao_duc_ATGT_trong_truong_hoc
CV_98_tang_cuong_cac_giai_phap_bao_ve_suc_khoe_HS_trong_thoi_tiet_ret_dam_ret_hai
636524030808163215_Tai_lieu_vi_su_tien_bo_phu_nu
CV_60_tang_cuong_cong_tac_PCCC_trong_dip_tet_va_le_hoi_2018.pdf
CV_48_tang_cuong_bao_ve_suc_khoe_hoc_sinh_trong_thoi_tiet_khac_nghiet (1)
CV_08_cah_bao_nguy_co_lo_lot_thong_tin_TK_dien_tu (1).pdf[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Đông Principal 
Đỗ Đức Thuần Masters 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn