THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 135
Số lượt truy cập: 5323323
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_810_HD_mot_so_cong_viec_dau_nam_cua_cap_hoc_THCS
CV_55_tuyen_sinh_lop_dao_tao_BD_thi_va_cap_CC_UDCNTT
CV_792_YS_CV_trien_khai_thuc_hien_CT_24_cua_BTV_TU
CV_789_YS_CV_1541_cua_So_ve_ctrinh_thang_8_va_HD_to_chuc_Le_khai_giang
CV_1516_danh_gia_ket_qua_tap_huan_va_thong_nhat_noi_dung_danh_gia_ket_qua_day_hoc
QD_3361_tang_danh_hieu_thi_dua_nam_hoc_2017-2018
QD_3455_ve_viec_phe_duyet_quy_hoach_nguon_CBQL_don_vi_truong_hoc_giai_doan_2018-2020
CV_551_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_PL_truc_tuyen (1)
CV_642_HD_to_chuc_thao_giang_va_thuc_hien_chuyen_de_CM_THCS
CV_340_thuc_hien_cong_tac_BDTX_cuoi_nam_năm_hoc_2017_-_2018_cap_THCS.rar
CV 339 YS CV 860 HD to chuc hoat dong ky niem 72 Ngay phong chng thien tai
636615442125565003_TB_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT_Le_Thuy
CV_HD_xet_tang_ky_neim_chuong_vi_su_nghiep_cong_doan
CV_788_HD_noi_dung_hinh_thuc_va_cau_truc_TS_lop_10_THPT_chuyen
CV_696quy_doi_chung_chi_ngoai_ngu
CV_263_YS_CV_650_day_manh_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_trong_truong_hoc
CV_262_YS_CV_649_tuyen_truyen_va_xu_ly_vipham_quy_dinh_ve_nong_do_con
Thu_keu_goi_ung_ho_quy_hoc_bong_Thap_sang_uoc_mo_thieu_nhi_Le_Thuy (1)
CV_275_thong_bao_ket_qua_hoc_sinh_gioi_lop_6-7
CV_268_trien_khai_xet_chon_ho_GV_co_hoan_canh_kho_khan
CV_713_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT_chuyen_VNG
CV_710_huong_dan_tuyen_sinh_nam_hoc_2018-2019
TT_03_quy_dinh_ve_giao_duc_hoa_nhap_dv_nguoi_KT.pdf
Quy_che_phoi_hop_cong_tac_giua_Phong_Giao_duc_va_LDLD
Quy_dinh_huy_dong_quan_ly_su_dung_Quy_tinh_nghia_va_VSVX.pdf
QD_thanh_lap_Ban_van_dong_va_quan_ly_Quy_tinh_nghia_va_VSVX
CV_182_YS_CV_412_to_chuc_huong_ung_ngay_Khi_tuong_the_gioi (1)
KH_127_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL
CV_152_thuc_hien_quy_dinh_doi_mu_bao_hiem (1).rar
CV_529_xet_chon_giai_thuong_Nguyen_Duc_Canh_lan_thu_III[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Đông Principal 
Đỗ Đức Thuần Masters 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn