GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 128
Số lượt truy cập: 9203662
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV_883_Huong_dan_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2019-2020_signed_signed.rar
CV_882_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2019-2020_signed_signed.rar
CV_454_phat_dong_huong_ung_cuoc_thi_nhung_ky_niem_sau_sac_ve_thay_co_nam_2019
CV_829_lich_trinh_hoat_dong_nam_hoc_2019-2020_signed_signed
KH_2145_to_chuc_cac_hd_ky_niem_30_nam_ngay_hoi_quoc_phong_toan_dan
KH_838_huong_ung_ngay_toan_dan_PC_va_CC_nam_2019(vtgddtlt)(30.09.2019_10h22p43)_signed_signed
CV_2095_trien_khai_thuc_hien_KH_chong_rac_thai_nhua
CV_822_long_ghep_tuyen_truyen_ve_mua_lu_va_thien_tai_signed_signed.pdf
CV_791_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS_signed_signed
CV_787_trien_khai_thuc_hien_CT_05_cua_Bo_CA_signed_signed
CV_745_gioi_thieu_va_dang_ky_mua_sach_tap_Van_nghe_Le_Thuy_signed_signed.pdf
CV_742_mua_tai_lieu_giao_duc_dia_phuong_signed_signed
KH_733_truyen_thong_phong_tranh_tai_nan_bom_min_signed_signed.rar
CV_723_YS_CV_3547_tham_gia_lien_hoan_phim_toan_quoc_ve_ATGT_nam_2019
QD__2473_phe_duyet_bo_so_tay_HD_XD_PT_moi_truong_hoc_va_su_dung_ngoai_ngu.pdf
TB_1923_treo_Quoc_ky_dip_le_quoc_khanh_02.9.pdf
CT_11__thuc_hien_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2019-2020.pdf
KH_397_nang_cao_nang_luc_ung_xu_su_pham_dao_duc_nha_giao (1).pdf
CV 686 huong dan mot so cong viec dau nam hoc cap THCS
QD_4240_ban_hanh_quy_che_dieu_dong_thuyen_chuyen_tiep_nhan_vien_chuc.pdf
CV_685_huong_ung_ngay_toan_dan_thu_gom_rac_thai
NQ_53_quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_doi_voi_mot_so_co_so_giao_duc_dao_tao_tren_dia_ban
KH_62_to_chuc_ngay_hoi_Giot_hong_tinh_nguyen_dot_2.pdf
Loi_keu_goi_cua_BCD_van_dong_hien_mau_tinh_nguyen
QD_3776_thanh_lap_BCD_doi_moi_chuong_trinh_SGK_GDPT_moi.pdf
KH_1572_trien_khai_thuc_hien_chuong_trinh_GDPT_moi
HD_to_chuc_cuoc_thi_anh_net_dep_cong_doan_va_nguoi_lao_dong_tren_mang_xa_hoi
CV_525_YSCV_HD_nop_ho_so_tuyen_sinh_lop_10
CV_507_YSQD_1092_va_CV_1096_ve_dieu_chinh_phuong_thuc_tuyen_sinh_vao_lop_10.rar
KH_to_chuc_cac_hd_ky_niem_90_nam_thanh_lap_cong_doan_Viet_Nam (1).pdf[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Tấn Đông Principal
Hoàng Tấn Đông Principal
Nguyễn Thị Nhung - QTM
Nguyễn Thị Nhung - QTM
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882783 - Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com