DANH MỤC CHÍNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 30
  Số lượt truy cập: 6612245
  QUANG CÁO
  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  QD_3776_thanh_lap_BCD_doi_moi_chuong_trinh_SGK_GDPT_moi.pdf
  KH_1572_trien_khai_thuc_hien_chuong_trinh_GDPT_moi
  HD_to_chuc_cuoc_thi_anh_net_dep_cong_doan_va_nguoi_lao_dong_tren_mang_xa_hoi
  CV_525_YSCV_HD_nop_ho_so_tuyen_sinh_lop_10
  CV_507_YSQD_1092_va_CV_1096_ve_dieu_chinh_phuong_thuc_tuyen_sinh_vao_lop_10.rar
  KH_to_chuc_cac_hd_ky_niem_90_nam_thanh_lap_cong_doan_Viet_Nam (1).pdf
  CV_441_YS_CV_116-_1010__thuc_hien_cham_soc_giao_duc_va_bao_ve_tre_em
  CV_444_YSCV_HD_to_chuc_hoat_dong_ban_giao_hoc_sinh_ve_sinh_hoat_he
  CV_21_trien_khai_cuoc_tim_kiem_nguoi_dep_du_lich_QB_va_tai_nang_tre_2019.pdf
  CV_422_chan_chinh_hien_tuong_to_chuc_ca_nhan_vao_trong_truong_thuc_hien_dich_vu_chup_anh_mua_ban
  CV_398_huong_ung_thi_phap_luat_truc_tuyen.doc
  CV_386_HD_danh_gia_phan_loai_CCVC_nam_hoc_2018-2019
  CV_387_HD_thuc_hien_danh_gia_chuan_HT_CNNGV
  CV_383_YSCV_924_trien_khai_chuong_trinh_tiem_chung_mo_rong.rar
  CV_382_YSKH_923_phong_chong_sot_xuat_huyet.rar
  CV_384_YSKH_114_phoi_hop_to_chuc_ctr_Hoc_ky_trong_quan_doi
  CV_380_YSCV_828_phat_dong_thi_dua_cao_diem_lap_thanh_tich_ky_niem_30_nam_ngay_tai_lap_tinh.rar
  CV_379_YSKH_05_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_toi_pham_nam_2019.rar
  CV_871_HD_to_chuc_dien_dan_tre_em_nam_2019.pdf
  KH_810_to_chuc_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT.pdf
  CV_343_huong_dan_trien_khai_chuong_trinh_GDPT_moi.rar
  CV_839_tham_gia_gop_y_du_thao_quy_dinh_cac_chinh_sach_cua_tinh.pdf
  CV_846_tham_gia_gop_y_du_thao_QD_ban_hanh_quy_tac_ung_xu_cua_CB_CC_VC.pdf
  TT_06_quy_dinh_quy_tac_ung_xu_trong_co_so_GDMN_va_GDPT
  CV_331_TB_mon_thi_HKII_va_tuyen_sinh_THPT.pdf
  CV_328_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_cho_hoc_sinh_tong_mua_nang_nong.doc
  CV_329_tuyen_truyen_hoi_thi_Olympic_toan_quoc_cac_mon_khoa_hoc_Mac_Lenin_va_TT_HCM
  QD_788_cong_bo_mon_thi_thu_3_ky_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT (1)
  10.5.2019 CV_317_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong_linh_vuc_giao_duc
  CV_46_van_dong_xay_dung_quy_xa_hoi_cong_doan  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Hoàng Tấn Đông Principal 
  Nguyễn Thị Hoài Thu - QTM 
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn