THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 100
Số lượt truy cập: 4511822
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_KH kiem tra hoc ky I_THCS
CV_1000_chu_dong_trien_khai_cong_tac_phong_chocng_bao_so_13
CV_946_huong_ung_cuoc_thi_hung_bien_TA__ve_Ho_khoan_LT
CV_894_thuc_hien_KH_hoat_dong_HDCM_cac_cap_THCS
CV_838_viet_bai_tap_san_chao_mung_ngay_20.11
CV_812_HD_to_chuc_thi_OTE_danh_cho_hoc_sinh_PT
CV_814_HD_to_chuc_hoi_thi_KHKT_danh_cho_HS_TrH
CV_745_HD_thuc_hien_cac_hoi_thi_cap_THCS
CV_745_HD_thuc_hien_cac_hoi_thi_cap_THCS
CV_2092_tuyen_truyen_thuc_hien_ND_80_cua_CP
KH_736_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_chong_bao_luc_hoc_duong (1)
CV_735_trien_khai_thuc_hien_ND_80_cua_CP
CV_737_to_chuc_Hat_dan_ca-_Ho_khoan_Le_Thuy_cap_THCS
KH 726 to chuc thuc hien ngay PL nuoc CHXHCNVN nam 2017
CV_725_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS
CV_717_sao_gui_CV_1480_lien_ket_tuyen_sinh_va_dao_tao
CT_14_thuc_hien_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc
CV_688_HD_gop_y_du_thao_thuc_hien_nhiem_vu_cap_THCS
CV_659_to_chuc_cho_phu_huynh_HS_ky_cam_ket_chap_hanh_noi_quy_trong_truong_hoc
KL_1777_thuc_hien_CT_28ve_tang_cuog_cong_tac_bao_dam_an_ninh_trat_tu
CV_671_sao_gui_CV_1594_ve_thamgia_cuoc_thi_guong_nguoi_tot_viec_tot (1)
QD_664_cong_nhan_va_cap_GCN_ket_qua_BDTX_CBQL-GV_nam_hoc_16-17
TB_treo_quoc_ky_va_nghi_le_02.9 (1)
CV_646_huong_dan_DBTX_GV_-_CBQL_2017-2018
CV_1530_HD_to_chuc_mot_so_hoat_dong_dau_nam (1)
CV_10_tang_cuong_bao_dam_TTATGT_trong_dip_02.9
CV_1803_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_ANTT_ATGT_dip_le_02.9
CV_635_day_manh_trien_khai_ung_dung_SMAS_3.0_vao_truong_hoc
CT_2699_nhiem_vu_chu_yeu_nam_hoc_2017-2018
CV_284_gipi_thieu_HD_su_dung_khai_thac_va_cai_dat_Bo_phap_dien[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Đông Principal 
Đỗ Đức Thuần Masters 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn