DANH MỤC CHÍNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 89
  Số lượt truy cập: 6837476
  QUANG CÁO
  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  CV_745_gioi_thieu_va_dang_ky_mua_sach_tap_Van_nghe_Le_Thuy_signed_signed.pdf
  CV_742_mua_tai_lieu_giao_duc_dia_phuong_signed_signed
  KH_733_truyen_thong_phong_tranh_tai_nan_bom_min_signed_signed.rar
  CV_723_YS_CV_3547_tham_gia_lien_hoan_phim_toan_quoc_ve_ATGT_nam_2019
  QD__2473_phe_duyet_bo_so_tay_HD_XD_PT_moi_truong_hoc_va_su_dung_ngoai_ngu.pdf
  TB_1923_treo_Quoc_ky_dip_le_quoc_khanh_02.9.pdf
  CT_11__thuc_hien_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2019-2020.pdf
  KH_397_nang_cao_nang_luc_ung_xu_su_pham_dao_duc_nha_giao (1).pdf
  CV 686 huong dan mot so cong viec dau nam hoc cap THCS
  QD_4240_ban_hanh_quy_che_dieu_dong_thuyen_chuyen_tiep_nhan_vien_chuc.pdf
  CV_685_huong_ung_ngay_toan_dan_thu_gom_rac_thai
  NQ_53_quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_doi_voi_mot_so_co_so_giao_duc_dao_tao_tren_dia_ban
  KH_62_to_chuc_ngay_hoi_Giot_hong_tinh_nguyen_dot_2.pdf
  Loi_keu_goi_cua_BCD_van_dong_hien_mau_tinh_nguyen
  QD_3776_thanh_lap_BCD_doi_moi_chuong_trinh_SGK_GDPT_moi.pdf
  KH_1572_trien_khai_thuc_hien_chuong_trinh_GDPT_moi
  HD_to_chuc_cuoc_thi_anh_net_dep_cong_doan_va_nguoi_lao_dong_tren_mang_xa_hoi
  CV_525_YSCV_HD_nop_ho_so_tuyen_sinh_lop_10
  CV_507_YSQD_1092_va_CV_1096_ve_dieu_chinh_phuong_thuc_tuyen_sinh_vao_lop_10.rar
  KH_to_chuc_cac_hd_ky_niem_90_nam_thanh_lap_cong_doan_Viet_Nam (1).pdf
  CV_441_YS_CV_116-_1010__thuc_hien_cham_soc_giao_duc_va_bao_ve_tre_em
  CV_444_YSCV_HD_to_chuc_hoat_dong_ban_giao_hoc_sinh_ve_sinh_hoat_he
  CV_21_trien_khai_cuoc_tim_kiem_nguoi_dep_du_lich_QB_va_tai_nang_tre_2019.pdf
  CV_422_chan_chinh_hien_tuong_to_chuc_ca_nhan_vao_trong_truong_thuc_hien_dich_vu_chup_anh_mua_ban
  CV_398_huong_ung_thi_phap_luat_truc_tuyen.doc
  CV_386_HD_danh_gia_phan_loai_CCVC_nam_hoc_2018-2019
  CV_387_HD_thuc_hien_danh_gia_chuan_HT_CNNGV
  CV_383_YSCV_924_trien_khai_chuong_trinh_tiem_chung_mo_rong.rar
  CV_382_YSKH_923_phong_chong_sot_xuat_huyet.rar
  CV_384_YSKH_114_phoi_hop_to_chuc_ctr_Hoc_ky_trong_quan_doi  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Hoàng Tấn Đông Principal 
  Nguyễn Thị Hoài Thu - QTM 
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn